Facebook Pixel

Условия

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламен относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Ви известяваме, че www.eobuvki.bg поддържа пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте. Те се използват единствено за изпълнение на поетите от нас договорни задължения с Вас, отговарящи на предмета на дейност на www.eobuvki.bg

За изпълнение целите на регламента предприехме следните мерки:

•Изведохме основните положения относно обработката и защитата на Вашите данни в отделен документ (Декларация за поверителност).

•Обновихме Общите си условия и ги предоставихме на всеки един от нашите клиенти.

Ако имате въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните Вашето право на достъп, коригиране и заличаване, молим да се свържете с нас на: office@eobuvki.bg

OБЩИ УCЛOВИЯ НA ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия. При поръчка Kлиентът се съгласява и  приема да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.eobuvki.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърждавам и поръчвам избраните артикули", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Kлиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

ДОСТАВКА

7.Доставката се извършва с куриерска фирма  Спиди обикновено в рамките на 1 работен ден. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис куриерска фирма Спиди. При закупуване на някой от нашите артикули, те ще пътуват към Bас за Ваша сметка на преференциална цена на доставка с куриерска фирма СпидиIПреференциалната цена е договорена от EOBUVKI.BG за нашите Клиенти! - приложена 20% отстъпка от цената на куриерската доставка.

- ПРАТКИ ОТКАЗАНИ СЛЕД ПРЕГЛЕД ПОЛУЧАТЕЛЯ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ КУРИЕРСКИТЕ ТАКСИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ( ВАЖИ ЗА ВЕЧЕ ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ )


8. Веднага след предаване на стоката на куриер, www.eobuvki.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на www.eobuvki.bg. В случаите когато от www.eobuvki.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.eobuvki.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
10. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.eobuvki.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

12. Всички поръчки, направени след 16.30 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден и биват получени на по-следващия работен ден (включително и събота по желание на клиента). Всички поръчки, направени през уикенда се обработват и изпращат в понеделник или вторник и биват получени във вторник или сряда.

13. Всички поръчки, направени извън работно време, през уикенда или по празници, се обработват в първия или втория работен ден след деня на получаване на поръчката.

                                                                                                                       ГАРАНЦИЯ

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ 
Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на 14 работни дни от датата на получаване на стоката. В този случай търговеца е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗЗП. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. Търговеца има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. При връщане на закупена стока и при отказ на пратката след "преглед и тест" транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е приел пратката . Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 (2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати.
 
ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ
Търговската гаранциия е в сила 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България.
При разлепване, разкъсване, напукване, изтъркване или друг отстраним дефект стоката се отремонтира от търговеца, съгласно чл. 113 от ЗЗП в срок от (30) тридесет дни от датата на предявяване на основателна рекламация. В случай, че дефекта е неотстраним търговеца заменя дефектния продукт с нов. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря в случай не несъответствие между потребителската стока и договора за
покупко-продажба, съгласно ЗЗП. Изгубени или счупени аксесоари към закупената стока, като камъчета, маниста, брошки, катарами и др. както и
изтрити капачета на токовете не се считат за рекламация!
Препоръки на търговеца: редовно намазвайте кожените изделия с лустро или течен парафин. Пазете ги от влагата. Намокрените изделия от естествена и изкуствена кожа изсушавайте в непряк контакт с нагревателни уреди!
При неправилна експлоатация или поддръжка търговецът не удовлетворява рекламации!

 

ЦЕНИ

15. Цените на стоките, посочени на сайта са с включен ДДС. Цените не включват опаковане и доставка.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

16. Клиентът има възможност да разглежда и поръчва обявените стоки на www.eobuvki.bg
17. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
18. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си .

19.  Клиентът има право да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
20.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.eobuvki.bg се задължава при ползване на услугите:
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от eobuvki.bg  услуги;
•    да уведомява www.eobuvki.bg  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не извършва злоумишлени действия;
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.EOBUVKI.BG

21. WWW.EOBUVKI.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

22. WWW.EOBUVKI.BG има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  www.eobuvki.bg

23. WWW.EOBUVKI.BG   има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на WWW.EOBUVKI.BG   да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

24. WWW.EOBUVKI.BG   след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.
25. WWW.EOBUVKI.BG   не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на WWW.EOBUVKI.BG   във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за WWW.EOBUVKI.BG
26.WWW.EOBUVKI.BG има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти. Всички цели, за които Търговеца  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
27. WWW.EOBUVKI.BG не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които WWW.EOBUVKI.BG не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на WWW.EOBUVKI.BG
 „Бисквитки“ и интернет тагове - повече за това какво са "бисквитки", прочетете тук.
Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.
Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.
Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.
Google Analytics              
Ние използваме услугата „Google Analytics“, за да рационализираме портфолиото си от уебсайтове чрез: (а) оптимизиране на трафика до и между корпоративните уебсайтове, и (б) интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.
 Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.
Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.
Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.
С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.
Препращане към други сайтове
Настоящият сайт може да съдържа препратки към други сайтове. Призововаме Ви след преминаването към други сайтове, да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този сайт.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

29. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговеца  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговеца  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

 

I. Поръчка

 

Поръчките се от сайта се обработват от 09.30 ч. до 18 ч. всеки работен ден от понеделник до петък. Заявките постъпили след обявеното време се обработват на следващия работен ден. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени. След финализирането на поръчката на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

 

 

II. Цена на поръчката

 

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка, съответно пресметната съобразно големината на доставката и адреса за доставка.

 

 

III. Проблеми при изпълнение на поръчката

 

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

2. Липса на телефон за контакт с потребителя.

3. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност – в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

 

 

IV. Начини на плащане

 

Плащане при доставка : при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера, като  цена на закупените от Вас артикули се добавя и цената на доставката. В зависимост от отдалечеността на населеното място, обема на доставката и метеорологичните условия, ще бъдете уведомени за цената на транспортната услуга.

Доставки с фиксиран ден и часови пояс и експресни доставки не се таксуват допълнително!

 

 

V. Гаранция на стоката

Всички стоки  подлежат на гаранционно обслужване  придружени са от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.


www.eobuvki.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажба на  стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя. 


За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

Внимание!Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уебсайт.
Тези условия обвързват всички потребители.Ако използвате сайта
eobuvki.bg  се счита, че сте съгласни и приемате тези условия като се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уебсайт.

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Предмет

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между www.eobuvki.bg (наричан по-долу оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн EOBUVKI.BG (наричан по-долу сайт).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на EOBUVKI.BG (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите звено гр.Плевен
Адрес: 5800 гр.Плевен, пл."Възраждане" №1, ет. 3, стая 327
тел. 064 / 800 818

3.Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

"Сайт" - интернет ресурс достъпен чрез своя унифициран адрес EOBUVKI.BG съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"Оператор" - www.eobuvki.bg се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

"Доставчик" - физическо или юридическо лице, което предоставя стоката/услугата, публикувана на Сайта което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител по силата на
чл. 48 ал 2 от Закона за защита на потребителя .

"Стока/Услуга" - конкретна стока или услуга публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.

"Поръчка" - Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга от Доставчик.

4.Промени в Общите условия

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.


5.Информация от посетителите

EOBUVKI.BG  не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите.Всяка информация която посетител по желание е изпратил до
EOBUVKI.BG се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация която потребител по-собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга е под закрила на Закона за защита на личните данни.

6.Поверителност на данните

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.).

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА EOBUVKI.BG

7.Характеристики на услугите

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Доставчици на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти.На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите и използвайки техническият ресурс на Сайта да направят Поръчка.


8.Цени на услугите

Услугите предлагани на Посетителите посредством Сайта са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
EOBUVKI.BG  има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.При допуснати технически грешки при публикуване на цените EOBUVKI.BG има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.

9.Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници.
При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите Стоката/Услугата, която купувате и цената и без включена цена за доставка.
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Цената за доставка се определя при потвърждаване на поръчката в зависимост от мястото на доставка по тарифа на куриерската фирма.


10.Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Липса на телефон за контакт с потребителя.
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

III. ОТГОВОРНОСТИ

Всяка поръчка от страна на посетител на EOBUVKI.BG  има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

11.Ограничение на отговорността

Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.
Нашия сайт предлага продуктите с действителните им цветове. Ако имате проблеми с точното им изображение променете настройките на монитора си. Ние не носим отговорност ако вашият монитор не изобразява точните цветове.
Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

12.Права и отговорности на страните

Предвид ползването на Сайта Потребителят се съгласява:
- да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация
- при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност
- да предприема свички мерки за опазване на паролата си
- да не подава фиктивни или невалидни заявки
- да заплати заявената от него Стока/Услуга при доставянето и, включително транспортните разходи
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора,
които не е оправомощен да представлява

Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
- на достъп до своята поръчка.Всяка поръчка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.
- да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й.
За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

IV.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.