Условия

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ,,ОЛИМП" ЕООД,  ЕИK 114627042, със седалище и адрес на управление гр.Плевен ул.Генерал Владимир Вазов"39, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.eobuvki.bg 

 

 

I. Поръчка

 

Поръчките се приемат от сайта от 09.30 ч. до 18 ч. всеки работен ден от понеделник до петък, събота от 09.30 ч. до 14 ч. Заявките постъпили след обявеното време се обработват на следващия работен ден. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени. След финализирането на поръчката на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

 

 

II. Цена на поръчката

 

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка, съответно пресметната съобразно големината на доставката и адреса за доставка.

 

 

III. Проблеми при изпълнение на поръчката

 

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

2. Липса на телефон за контакт с потребителя.

3. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност – в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

 

 

IV. Начини на плащане

 

Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера, като в цена на закупените от Вас артикули се добавя и цената на доставката. В зависимост от отдалечеността на населеното място, обема на доставката и метеорологичните условия, ще бъдете уведомени за цената на транспортната услуга.

Доставки с фиксиран ден и часови пояс и експресни доставки не се таксуват допълнително!

 

 

V. Гаранция на стоката

 

Всички стоки предлагани в www.eobuvki.bg са предоставени от официални производители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.


www.eobuvki.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажба на обувки и стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя. 


За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

Внимание!Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уебсайт.
Тези условия обвързват всички потребители.Ако използвате сайта
eobuvki.bg  се счита, че сте съгласни и приемате тези условия като се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уебсайт.

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Предмет

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между "ОЛИМП" ЕООД (наричан по-долу оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн EOBUVKI.BG (наричан по-долу сайт).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на EOBUVKI.BG (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

2.Данни за "ОЛИМП" ЕООД

Съгласно Закона за защита на потребителя и Закона за електронна търговия предоставяме свободно следната информация.

Наименование на Оператора: ,,ОЛИМП" ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Ген.Владимир Вазов“39

Данни за кореспонденция:

Адрес – гр. Плевен, ул. „Ген.Владимир Вазов“39

Адрес на електронна поща: office@eobuvki.bg

Телефон: 0879 808938

Вписване в публични регистри:

Търговски регистър: ЕИК 114627042

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите звено гр.Плевен
Адрес: 5800 гр.Плевен, пл."Възраждане" №1, ет. 3, стая 327
тел. 064 / 800 818

3.Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

"Сайт" - интернет ресурс достъпен чрез своя унифициран адрес EOBUVKI.BG съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"Оператор" - "ОЛИМП" ЕООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.

"Доставчик" - физическо или юридическо лице, което предоставя стоката/услугата, публикувана на Сайта което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител по силата на
чл. 48 ал 2 от Закона за защита на потребителя .

"Стока/Услуга" - конкретна стока или услуга публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.

"Поръчка" - Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга от Доставчик.

4.Промени в Общите условия

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.


5.Информация от посетителите

EOBUVKI.BG  не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите.Всяка информация която посетител по желание е изпратил до
EOBUVKI.BG се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация която потребител по-собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга е под закрила на Закона за защита на личните данни.

6.Поверителност на данните

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказатело-процесуалния кодекс и др.).

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА EOBUVKI.BG

7.Характеристики на услугите

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Доставчици на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти.На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите и използвайки техническият ресурс на Сайта да направят Поръчка.


8.Цени на услугите

Услугите предлагани на Посетителите посредством Сайта са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
EOBUVKI.BG  има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.При допуснати технически грешки при публикуване на цените EOBUVKI.BG има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.

9.Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници.
При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите Стоката/Услугата, която купувате и цената и без включена цена за доставка.
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Цената за доставка се определя при потвърждаване на поръчката в зависимост от мястото на доставка по тарифа на куриерската фирма.


10.Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Липса на телефон за контакт с потребителя.
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

III. ОТГОВОРНОСТИ

Всяка поръчка от страна на посетител на EOBUVKI.BG  има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

11.Ограничение на отговорността

Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.
Нашия сайт предлага продуктите с действителните им цветове. Ако имате проблеми с точното им изображение променете настройките на монитора си. Ние не носим отговорност ако вашият монитор не изобразява точните цветове.
Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

12.Права и отговорности на страните

Предвид ползването на Сайта Потребителят се съгласява:
- да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация
- при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност
- да предприема свички мерки за опазване на паролата си
- да не подава фиктивни или невалидни заявки
- да заплати заявената от него Стока/Услуга при доставянето и, включително транспортните разходи
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора,
които не е оправомощен да представлява

Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
- на достъп до своята поръчка.Всяка поръчка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.
- да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й.
За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

IV.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.